HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3382 4929 - Fax: (84-24) 33560931

 

NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ BẰNG H̀NH THỨC TRỰC TUYẾN

Thí sinh đăn nhập link sau để nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ngày 10/7/2024 đến 17h00 ngày 21/07/2024 theo địa chỉ:

nopchungchingoaingu.vutm.edu.vn

  Thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ photo công chứng theo chuyển phát nhanh về Học viện trước 17h00 ngày 15/07/2024 (theo dấu bưu điện).

Học viện sẽ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học.

(*) đối với Chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế được tổ chức thi và cấp tại Việt Nam trong thời gian từ ngày 10/9/2022 đến trước ngày đơn vị tổ chức thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép (TT11/2022/TT-BGDĐT) sẽ không được chấp nhận.

Or bấm vào link dưới

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc67U1B_Ymr-y24U5ZwsWO71SiAOAKCuRm8I5Gp5a0K2ZP5AA/viewform?usp=sf_link